Tag: półświatek

Results

  • Pokrzywa

    [[File:384459 | class=media-item-align-left | 200px | pokrzywa.jpg]]Paskudny ten typ, o twarzy pokrytej sinymi plamami i spojrzeniu zmuszającym ludzi do sprawdzenia, czy nie mają przypadkiem czegoś do zrobienia gdzieś indziej, dostał się Bartelmowi w …